mövcud

mövcud
ə. var olan, hazır olan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mövcud — sif. <ər.> 1. Var olan, göz qabağında olan, hazırda olan. Mövcud imkanlar daxilində. Mövcud quruluş. – Quşun . . gözəlliyini təsvir etməyə nə mövcud rənglər, nə məlum kəlmələr kifayət etməz. M. Rz.. Mövcud olmaq – var olmaq, olmaq. Dərya və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mövcudat — ə. «mövcud» c. mövcud olan şeylər, bütün varlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • varlıq — is. 1. Olma, var olma, mövcud olma; mövcudiyyət (yoxluq ziddi). Məhəbbət özü də canlı həyatdır; Onun varlığını yaşayan duyur. S. V.. «Sual» romansında çoban həyatını, gözəl mənzərələri təsvir edən Asəf Zeynallı xoş və gözəl təbiət qucağında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cinayət — is. <ər.> 1. Mövcud quruluşa qarşı yönəldilmiş və ya mövcud hüquq qanun və qaydalarını pozan ictimai baxımdan təhlükəli hərəkət; suç. Cavahir xanımı adam öldürmək kimi böyük bir cinayətə vadar edən nə idi? T. Ş. S.. Cinayət sübut olunana… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirilik — is. 1. Diri, canlı cismin halı, diri halda olma; sağlıq. Ölü öldü, diriyə dirilik gərək. (Ata. sözü). // Varlıq, mövcudluq, var olma, mövcud olma. <Qədir:> Mən yekəlikdə adamın diriliyini danırlar. M. C.. 2. Həyat, yaşayış, güzəran.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mühəyya — sif. <ər.> Mövcud olan, hazır olan; mövcud, hazır. Böyük şəhərdə . . dünyanın hər bir neməti, yeməli və içməli qəbilindən . . həməvaxt şəhər əhli üçün mühəyyadır. C. M.. Mühəyya etmək (qılmaq) – hazır etmək, hazırlamaq. <Rəiyyət> bizə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • obyektiv — 1. sif. <lat. objectivus – şeyə aid olan> 1. Şüurdan kənarda və ondan asılı olmayaraq mövcud olan. Təbiətin obyektiv qanunları. 2. Qərəzsiz, tərəf tutmayan, bitərəf. Obyektiv nəticə. Hadisələrə verilən obyektiv qiymət. ◊ Obyektiv reallıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • olan-olmaz — sif. dan. Hər nə var, mövcud. Olan olmaz yem ehtiyatı tükəndiyindən qışda zəif düşmüş heyvanın saxlanması daha da çətinləşirdi. B. Bayramov. // İs. mənasında. Qalan qalmaz, mövcud olan, qalmış olan pul, şey və s. Aslan bütün olan olmazını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalmaq — f. 1. Olduğu yerdə və halda durmaq, yerini dəyişməmək, yerindən getməmək. Hamı getdi, o qaldı. Qışda kənddə qalmaq. – Evdə ancaq Sona ilə Bahadır qaldı. N. N.. Bu axşam student evdə qalaraq, atasına məktub yazmaqla məşğul idi. Ç.. // Yuxarı sinfə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • var — 1. 1. sif. Olan, mövcud olan. Var qüvvə ilə çalışmaq. Var gücünü sərf etmək. Var gücü (qüvvəsi) ilə – bütün qüvvəsini gərginləşdirərək, sərf edərək. Var qüvvəmizlə işləməliyik. – Elə bu zaman maşından düşən zurnaçılar ordlarını doldurub, var… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”